• Mẹ và bé 08

Mẹ và bé 08

Liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ
Thời gian thực hiện
 • + Web có sẵn 3 - 5 ngày
  + Web theo yêu cầu 2 - 3tr : 1 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 3tr : 1 - 2 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 6tr : 2 - 3 tuần làm việc
  + Liên hệ để biết thêm
Khuyến mại
 • + Khuyến mại 1 tên miền quốc tế : 280k/ năm
  + Khuyến mại 1 gói hosting 600mb, 1GB, 2GB, 3GB.../ 1 hợp đồng
  + Liên hệ để biết thêm
Thanh toán
 • + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng.
 • + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website
Bảo hành
 • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại TLink.
  + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website.
  + Liên hệ để biết thêm
Bàn giao
 • + Bàn giao CD code lập trình
  + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  + Admin quản trị website
  + Thông tin hướng dẫn quản trị website
  + Liên hệ để biết thêm
Giao diện cùng loại
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 07

Mẹ và bé 07

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 06

Mẹ và bé 06

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 05

Mẹ và bé 05

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 04

Mẹ và bé 04

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 03

Mẹ và bé 03

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 02

Mẹ và bé 02

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Mẹ và bé 01

Mẹ và bé 01

Liên hệ với chúng tôi!