• Nội thất 07

Nội thất 07

Liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ
Thời gian thực hiện
 • + Web có sẵn 3 - 5 ngày
  + Web theo yêu cầu 2 - 3tr : 1 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 3tr : 1 - 2 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 6tr : 2 - 3 tuần làm việc
  + Liên hệ để biết thêm
Khuyến mại
 • + Khuyến mại 1 tên miền quốc tế : 280k/ năm
  + Khuyến mại 1 gói hosting 600mb, 1GB, 2GB, 3GB.../ 1 hợp đồng
  + Liên hệ để biết thêm
Thanh toán
 • + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng.
 • + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website
Bảo hành
 • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại TLink.
  + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website.
  + Liên hệ để biết thêm
Bàn giao
 • + Bàn giao CD code lập trình
  + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  + Admin quản trị website
  + Thông tin hướng dẫn quản trị website
  + Liên hệ để biết thêm
Giao diện cùng loại
Xem demo Chi tiết
Nội thất 08

Nội thất 08

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thất 06

Nội thất 06

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thât 05

Nội thât 05

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thất 04

Nội thất 04

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thất 03

Nội thất 03

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thất 02

Nội thất 02

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Nội thất 01

Nội thất 01

Liên hệ với chúng tôi!