• Thương mại 08

Thương mại 08

Liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ
Thời gian thực hiện
 • + Web có sẵn 3 - 5 ngày
  + Web theo yêu cầu 2 - 3tr : 1 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 3tr : 1 - 2 tuần làm việc
  + Web theo yêu cầu > 6tr : 2 - 3 tuần làm việc
  + Liên hệ để biết thêm
Khuyến mại
 • + Khuyến mại 1 tên miền quốc tế : 280k/ năm
  + Khuyến mại 1 gói hosting 600mb, 1GB, 2GB, 3GB.../ 1 hợp đồng
  + Liên hệ để biết thêm
Thanh toán
 • + Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng.
 • + Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website
Bảo hành
 • + Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại TLink.
  + Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
  + Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website.
  + Liên hệ để biết thêm
Bàn giao
 • + Bàn giao CD code lập trình
  + Website hoàn chỉnh theo mẫu
  + Admin quản trị website
  + Thông tin hướng dẫn quản trị website
  + Liên hệ để biết thêm
Giao diện cùng loại
Xem demo Chi tiết
Thương mại 07

Thương mại 07

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 06

Thương mại 06

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 05

Thương mại 05

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 04

Thương mại 04

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 03

Thương mại 03

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 02

Thương mại 02

Liên hệ với chúng tôi!
Xem demo Chi tiết
Thương mại 01

Thương mại 01

Liên hệ với chúng tôi!